สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

สำหรับนักศึกษา ปี 2553-2557

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายสำหรับนักศึกษา

แจ้งลืมรหัสผ่าน

กรณีที่นักศึกษาจำรหัสผ่าน
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้

แจ้งลืมรหัสผ่าน

กรณีที่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
จำรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

กรณีที่มีรหัสผ่านเดิม แต่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่.

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เข้าใช้งานระบบ

การเข้าระบบเพื่อใช้งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารงานบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย