บริการ Google Workspace for Education Fundamentals

## คุณสมบัติหลักและประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการ ##

-บริการฟรีทั้งหมด (Gmail, Classroom, Drive (Unlimit), Calendar, Vault, Docs, Sheets, Forms,
Slides, Sites)

-ทำงานร่วมกันได้ง่าย (สร้าง แชร์ และแก้ไขไฟล์แบบเรียลไทม์ ทุกคนมีข้อมูลตรงกันและข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติในระบบคลาวด์)

-ใช้ได้ในอุปกรณ์ทุกประเภท (ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ ทุกที่
ทุกเวลาที่ต้องการ)

-การป้องกันสแปม การค้นหาที่มีประสิทธิภาพ และปฏิทินภายใน Gmail (@nsru.ac.th) ช่วยให้ทำงานสำเร็จได้มากขึ้น ไม่มีโฆษณาเลยสำหรับองค์กรการศึกษา

-Classroom ถูกออกแบบให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อกันในชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น

-แชร์ปฏิทิน ช่วยให้ใช้เวลากับการวางแผนน้อยลง และมีเวลาลงมือทำมากขึ้นด้วยปฏิทินที่แชร์ได้ผสานร่วมกับ Gmail , Drive, Contact, Sites และ Hangout ได้อย่างดี

-สร้างเว็บไซต์ เริ่มต้นเว็บไซต์ของชั้นเรียน ทีม หรือโครงการด้วยเครื่องมือสร้างไซต์ที่ใช้งานง่าย
** นโยบายจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล 100 TB ทั้งองค์กร กำลังจะมีผลบังคับใช้กับพื้นที่เก็บข้อมูลของ
Google Workspace for Education ซึ่งนโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกรกฎาคม 2022 **
ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม
>>ตรวจสอบสิทธิเข้าใช้งาน<<
>>เข้าใช้งาน<<