คุณสมบัติหลักและประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการ

- การเข้าถึง software และเครื่องมือ ในการเรียนการสอนที่ใช้งานอยู่บน Microsoft Imagine เช่น Windows 10,

Windows Server 2019, Visual Studio Enterprise 2017, SQL Server 2016 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- การเข้าถึง software จากส่วนกลาง (Centralized Online Location) ในรูปแบบ portal ผ่านหน้าเว็บ

- สามารถ Verified สถานะ นักศึกษา (Student) ผ่านทางหน้าเว็บ เพื่อสมัครใช้งาน Azure for Students ได้เหมือนเดิม

โดยที่นักศึกษาจะสามารถเข้าถึง Azure Credit 100 USD ฟรี และบริการอื่นๆของ Azure ที่เป็น Always Free Service Tier

โดยไม่ต้องใช้ credit card ในการยืนยันตัวตน

- สามารถเข้าไปศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ อาทิเช่น Microsoft Azure ได้ทาง Microsoft Learn

>>ตรวจสอบสิทธิเข้าใช้งาน<<
>>เข้าใช้งาน<<
>>คู่มือการใช้งาน<<